dilluns, 18 d’abril del 2011

Dia d'eleccionsLa tercera jornada del Capítol Provincial s'ha iniciat amb una celebració de l'eucaristia a l'esglesia de Sant Antoni Abat, presidida pel provincial de Catalunya i els viceprovincials de les Califòrnies i del Senegal.
Un cop tots a l'aula capitular s'ha llegit l'acta de la sessió del dissabte.
Tot seguit ha començat la segona fase del capítol, la fase d'eleccions, amb l'elecció de provincial. Hi havia cinc candidats, en Jaume Pallarolas, l'Eduard Pini, el Josep Maria Balcells, l'Enric Canet i el Ramon Novell.
Se'ns ha recordat que el candidat Jaume Pallarolas, degut a ser el tercer possible mandat, necessita una majoria qualificada de dos terços dels religiosos capitulars.
S'ha procedit a una primera votació en la qual ha estat elegit provincial en Jaume Pallarolas per al quadrienni 2011-2015. Després de la proclamació oficial per part del president del Capítol, s'ha cantat la professió de fe i tots els assistents han donat una abraçada fraternal al nou provincial.
Després d'un descans s'ha passat a la presentació de tres documents: El document "Projecte Educatiu, Social i de Presència", el document "Projecte de millora de l'organització de l'Escola Pia de Catalunya", i el document "Resstructuració de l'Orde" enviat per la Congregació General. Un cop presentats s'ha obert un debat enriquidor que ha durat fins al migdia.
Després del dinar, ens hem reunit en comissions per tractar els tres documents que s'han distribuït entre les diferents comissions.
Ja en plenari, s'han debatut les aportacions de les comissions, i s'ha passat a votar els dos primers documents que han estat aprovats per molt àmplia majoria.
A continuació el provincial Jaume Pallarolas ha presentat per ser aprovades les àrees que tindran els quatre assistents provincials.
Es fa una primera proposta que és després debatuda i en algun cas millorada, i es passa a votació.
S'aprova que les àrees dels assistentats seran:
  • Persones i comunitats
  • Projecte educatiu i social
  • Pastoral
  • Relacions institucionals i recursos
Demà al matí es reuniran només els religiosos per estudiar les Polítiques de Futur per a les Comunitats i religiosos. Al migdia s'hi ajuntaran els laics per continuar plegats fins el final del Capítol.

1 comentari: