divendres, 22 d’abril del 2011

Després del Capítol

El final del Capítol, no és un final, sinó el principi de la seva aplicació. Aplicar tot allò que s'ha proposat, les polítiques, els objectius...
Destaca l'aprovació de dos documents que volen fer caminar l'Escola Pia de Catalunya cap al futur.
El primer, el que porta per títol "Document de millora de l'organització de l'Escola Pia de Catalunya". Els punts forts d'aquest document són la consolidació del Capítol Provincial amb presència de laics, la transformació de l'actual Consell de la Província, permanent del Capítol, format només per religisosos, en dos nous Consells, el Consell Institucional, amb religiosos i laics, i el Consell de Comunitats. El document consolida també la Coordinació Institucional, òrgan executiu, que ja ha funcionat els darrers quatre anys. I finalment, s'institucionalitza l'àrea de grups, per intentar dinamitzar tots els grups que estan vinculats de maneres diferents amb l'Escola Pia de Catalunya.
El segon, el que porta per títol "Projecte Educatiu, Social i de Presència", vol projectar l'Escola Pia de Catalunya en els àmbits educatius i social, i també en el de les diferents presències en grups i entitats. De cada un d'aquest àmbits, a més de definir-lo, el projecta cap al futur amb propostes concretes que ajudin al despegament d'un pla estratègic.
Els religiosos han definit també dues polítiques, una al voltant de la persona i del seu creixement personal, i una altra al voltant de les comunitats.
Altres recomanacions d'àmbits diversos com el de l'economia o la pastoral.
La congregació provincial i la coordinació institucional hauran de desplegar tot aquest material capitular per fer el pla estratègic quadriennal.

dimecres, 20 d’abril del 2011

Punt i seguit

Aquesta darrera jornada ha començat amb una eucaristia presidida pel provincial, Jaume Pallarolas, i dos assistents, Eduard Pini i Josep Maria Canet.
En acabar hem fet les fotos del grup a la mateixa església.
Ja en plenari, s'han aprovat les polítiques de l'Escola Pia de Catalunya, i validat les de les viceprovíncies, del Secretariat i de les Fundacions.
S'ha fet una votació pels que formaran part al nou Consell Institucional.
Després d'un breu descans, s'ha obert la possibilitat que tots els participants al Capítol puguin intervenir per expressar-se lliurement.
Diversos laics i religiosos han intervingut, en alguns casos per manifestar el seu agraïment a haver pogut participar en aquest Capítol.
Després de dinar ens hem tornat a reunir, per darrera vegada.
El president ha proclamat solemnement les polítiques aprovades.
I com a moment final, s'ha agrait el treball de la comissió preparatòria del Capítol.
El provincial, president del Capítol, ha adreçat unes darreres paraules que han estat sobretot d'agraïment pel desenvolupament de l'assemblea, per les persones qu han participat, pels qui ho han preparat, pels assistents que han acabat el seu mandat, pels secretaris, moderador, etc.
Per acabar s'han firmat les actes, i amb un cant final d'acció de gràcies ens hem acomiadat després d'aquests cinc dies de bona feina.

Els participants al Capítol

                                                                  participants al Capítol

                                                                  congregació provincial

dimarts, 19 d’abril del 2011

Mirant al futur

Aquest matí ens hem reunit només els religiosos. Es presenten les polítiques, propostes i proposicions que fan referència a les comunitats i als religiosos. Però abans d'això, els representants de les viceprovíncies de les Califòrnies i del Senegal han presentat les polítiques de futur de les seves demarcacions.
En comissions s'han treballat les polítiques, propostes i proposicions de les comunitats i els religiosos.
De nou en plenari de religiosos, s'ha fet la votació exploratòria per assistents. Abans, però, el provincial ha indicat els noms dels religiosos que ell proposava.
Finalitzada la votació exploratòria hem passat a estudiar els dictamens que les comissions han presentat.
A la tarda, incorporats els laics, se'ns han presentat les polítiques, propostes i proposicions de l'Escola Pia de Catalunya.
Seguidament, en comissions, s'han treballat aquestes polítiques i propostes i per fer-ne els dictàmens corresponents.
Reunits en plenari s'han fet les eleccions dels assistents. Els elegits han estat els següents:
  • Assistent de persones i comunitats: Eduard Pini
  • Assistent de projecte educatiu i social: Joan Prat
  • Assistent de Pastoral: Carles Gil
  • Assistent de relacions institucionals i recursos: Josep Maria Canet

Elecció dels Assistents

dilluns, 18 d’abril del 2011

Dia d'eleccionsLa tercera jornada del Capítol Provincial s'ha iniciat amb una celebració de l'eucaristia a l'esglesia de Sant Antoni Abat, presidida pel provincial de Catalunya i els viceprovincials de les Califòrnies i del Senegal.
Un cop tots a l'aula capitular s'ha llegit l'acta de la sessió del dissabte.
Tot seguit ha començat la segona fase del capítol, la fase d'eleccions, amb l'elecció de provincial. Hi havia cinc candidats, en Jaume Pallarolas, l'Eduard Pini, el Josep Maria Balcells, l'Enric Canet i el Ramon Novell.
Se'ns ha recordat que el candidat Jaume Pallarolas, degut a ser el tercer possible mandat, necessita una majoria qualificada de dos terços dels religiosos capitulars.
S'ha procedit a una primera votació en la qual ha estat elegit provincial en Jaume Pallarolas per al quadrienni 2011-2015. Després de la proclamació oficial per part del president del Capítol, s'ha cantat la professió de fe i tots els assistents han donat una abraçada fraternal al nou provincial.
Després d'un descans s'ha passat a la presentació de tres documents: El document "Projecte Educatiu, Social i de Presència", el document "Projecte de millora de l'organització de l'Escola Pia de Catalunya", i el document "Resstructuració de l'Orde" enviat per la Congregació General. Un cop presentats s'ha obert un debat enriquidor que ha durat fins al migdia.
Després del dinar, ens hem reunit en comissions per tractar els tres documents que s'han distribuït entre les diferents comissions.
Ja en plenari, s'han debatut les aportacions de les comissions, i s'ha passat a votar els dos primers documents que han estat aprovats per molt àmplia majoria.
A continuació el provincial Jaume Pallarolas ha presentat per ser aprovades les àrees que tindran els quatre assistents provincials.
Es fa una primera proposta que és després debatuda i en algun cas millorada, i es passa a votació.
S'aprova que les àrees dels assistentats seran:
  • Persones i comunitats
  • Projecte educatiu i social
  • Pastoral
  • Relacions institucionals i recursos
Demà al matí es reuniran només els religiosos per estudiar les Polítiques de Futur per a les Comunitats i religiosos. Al migdia s'hi ajuntaran els laics per continuar plegats fins el final del Capítol.

Elecció del nou Provincial de l'Escola Pia de Catalunya


En la sessió d'aquest dilluns matí ha estat elegit Provincial de l'Escola Pia de Catalunya en Jaume Pallarolas i Caurel.
És el seu tercer mandat al capdavant de la província. Va ser-ne elegit per primera vegada el 14 d'abril del 2003, i reelegit el 2 d'abril de 2007.
Va néixer a Argentona el 27 de juliol de 1944, fent la seva professió solemne a l'Escola Pia el 27 d'agost del 1969 i ordenat prevere el 18 de desembre de 1971. Ha exercit el seu ministeri escolapi en diversos llocs com ara Sant Antoni, Balaguer, Olot. Ha ocupat els càrrecs d'assistent i d'ecònom provincial fins al seu nomenament com a provincial ara fa vuit anys.
Felicitem al nou provincial i ens felicitem tots els que formem part de l'Escola Pia de Catalunya.