dimarts, 29 de març del 2011

A 2 setmanes del Capítol


Cada quatre anys se celebra el Capítol Provincial de l'Escola Pia de Catalunya. Què és un Capítol? Diuen les Constitucions de l'Escola Pia al seu número 186:
"El Capítol Provincial se celebrarà, dins el temps determinat pel P. General després d’escoltar la Congregació Provincial respectiva:
  • per a avaluar acuradament la vida i l’acció de la Província; examinar l’estat de les Cases, Vicariats Provincials, Vice-Províncies, i Província i les seves Obres; i donar compte del govern i de l’administració des de la celebració del darrer Capítol.
  • per a constituir la nova Congregació Provincial i efectuar les eleccions i candidatures que el nostre dret assenyala;
  • per a planificar les nostres Obres; estudiar les proposicions que es refereixen al bé de la Província i de l’Orde, i tractar altres qüestions dubtoses o difícils."
El Capítol d'enguany se celebrarà a l'Escola Pia de Sant Antoni, des del 16 fins al 20 d'abril. Abans d'arribar-hi, hi ha hagut un procés de preparació amb moments importants:


  • Les comunitats religioses van celebrar Capítols Locals els passats desembre i gener
  • Durant les vacances de Nadal hi va haver una jornada de preparació.
  • Les viceprovíncies del Senegal i de les Califòrnies van celebrar el mes de gener els Capítols viceprovincials
  • Les escoles, des del mes d'agost, han fet un procés d'Assemblea que ha culminat els passats 25 i 26 de març amb la VI Assemblea de les Institucions Educatives celebrada a l'Escola Pia de Terrassa.
  • El mes de febrer i d'abril han tingut lloc dues sessions preparatòries.
Qui participarà al Capítol Provincial? D'una banda, i d'acord amb el que estableixen les Regles de l'Escola Pia, 34 religiosos. D'aquests, 17 hi van per raó del seu càrrec i 17 altres han estat escollits pel conjunt de religiosos. 27 resideixen a Catalunya, 3 al Senegal, 3 a les Califòrnies i 1 a Cuba. D'una altra banda, hi assistiran 18 laics que pertanyen als diferents estaments i institucions vinculades a l'Escola Pia de Catalunya.En total, doncs, 52 participants.