divendres, 22 d’abril del 2011

Després del Capítol

El final del Capítol, no és un final, sinó el principi de la seva aplicació. Aplicar tot allò que s'ha proposat, les polítiques, els objectius...
Destaca l'aprovació de dos documents que volen fer caminar l'Escola Pia de Catalunya cap al futur.
El primer, el que porta per títol "Document de millora de l'organització de l'Escola Pia de Catalunya". Els punts forts d'aquest document són la consolidació del Capítol Provincial amb presència de laics, la transformació de l'actual Consell de la Província, permanent del Capítol, format només per religisosos, en dos nous Consells, el Consell Institucional, amb religiosos i laics, i el Consell de Comunitats. El document consolida també la Coordinació Institucional, òrgan executiu, que ja ha funcionat els darrers quatre anys. I finalment, s'institucionalitza l'àrea de grups, per intentar dinamitzar tots els grups que estan vinculats de maneres diferents amb l'Escola Pia de Catalunya.
El segon, el que porta per títol "Projecte Educatiu, Social i de Presència", vol projectar l'Escola Pia de Catalunya en els àmbits educatius i social, i també en el de les diferents presències en grups i entitats. De cada un d'aquest àmbits, a més de definir-lo, el projecta cap al futur amb propostes concretes que ajudin al despegament d'un pla estratègic.
Els religiosos han definit també dues polítiques, una al voltant de la persona i del seu creixement personal, i una altra al voltant de les comunitats.
Altres recomanacions d'àmbits diversos com el de l'economia o la pastoral.
La congregació provincial i la coordinació institucional hauran de desplegar tot aquest material capitular per fer el pla estratègic quadriennal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada